1)Descriere

Apăsați butonul Redactare și Atestare când doriți să vă redactăm actele juridice. Un act juridic semnat în fața avocatului, care poartă o încheiere, o rezoluție, o ștampilă sau un alt mijloc verificabil de atestare a identității părților, a conținutului și a datei actului, în baza consimțământului exprimat de părți poate fi prezentat notarului spre autentificare. MORARU IONUȚ-CIPRIAN—CABINET DE AVOCAT” ținem evidența actelor atestate cu păstrarea lor în ordinea întocmirii în arhiva profesională și înregistrăm operațiunea în Registrul electronic al actelor întocmite de avocați.