Avocat Ionuț Ciprian Moraru

220.00 lei

Consultații si cereri cu caracter juridic 

Consultații juridice în scris ori verbal în urmatoarele domenii:

  • redactarea și/sau furnizarea către client, prin orice mijloace, după caz, a opiniilor juridice și a informațiilor cu privire la problematica solicitată a fi analizată;
  • elaborarea de opinii legale;
  • elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte,convenții,statute etc) și asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea ;
  • elaborarea proiectelor de acte normative;
  • participarea în calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, în condițiile legii;
  • orice alte consultații în domeniul juridic.

Avocatul poate întocmi si formula în numele și/sau interesul clientului cereri,notificari, memorii sau petiții către autorități, instituții și alte persoane, în scopul ocrotirii și apărării drepturilor și intereselor legitime ale acestuia.

Product total
Options total
Grand total