1)Descriere

Apăsați butonul Înregistrări societăți și vă vom oferi activități de stabilire temporară a sediului unor societăți comerciale și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțunilor.

Stabilirea temporară a sediuliui unor societăți comerciale la sediul profesional al “MORARU IONUȚ-CIPRIAN—CABINET DE AVOCAT“ presupune utilizarea sediului profesional din bld. Banu Manta, nr. 29, bl 32, et. 5, ap. 29, sect. 1, București, respectiv, din bld. Decebal, bloc P, mezanin, mun. Deva, jud. Hunedoara pentru scopul limitat al constituirii legale și autorizării funcționării societății comerciale sau, după caz, pentru mutarea sediului ori pentru stabilirea unui sediu secundar în cauză. În vederea stabilirii temporare a sediului societății comerciale în cauză, avocatul va întocmi și semna cu reprezentantul societății un contract separat de asistență juridică având acest obiect. Perioada pentru care sediul societății în cauză este stabilit la sediul profesional al “MORARU IONUȚ-CIPRIAN—CABINET DE AVOCAT“ nu poate depăși un an, iar dovada sediului se face cu contractul de asistență juridică.

Îndeplinim formalitățile legale necesare în vederea înregistrării, în numele și pe seama clientului, a societăților comerciale, a părților de interes, a părților sociale sau acțiuni, emise de societățile înregistrate de “MORARU IONUȚ-CIPRIAN—CABINET DE AVOCAT“  în numele și pe seama clientului.

Întocmim și păstrăm registre de părți de interes, părți sociale sau de acțiuni, emise de societățile înregistrate de “MORARU IONUȚ-CIPRIAN—CABINET DE AVOCAT“ în numele și pe seama clientului. Efectuăm, la cererea clientului, operațiuni în aceste registre, inclusiv cesiuni și constituiri de garanții, și putem emite, la cererea persoanei îndreptățite extrase din aceste registre, în condițiile legii.

2.10 Acțiuni și cereri în materia societăților comerciale

privind Legea 31/1990 și alte legi speciale:

a) cereri de intervenție înregistrare acte/mențiuni ONRC

1540 lei;

b) plângere împotriva rezoluției Directorului ONRC

1540 lei;

c) acțiuni privind excludere, retragere, dizolvare, anulare hotărâre AGA

2.640 lei.