— Cum sunt relațiile dintre avocații și clienții cabinetului ?

Relațiile dintre avocați și clienții noștrii se bazează pe onestitate, probitate, corectitudine, sinceritate, loialitate și confidențialitate.

— Când avocații sunt învestiți cu o cauză, ce se întâmplă ?

Studiem temeinic cauzele ce ne sunt încredințate, angajate sau din oficiu, manifestăm conștiinciozitate și probitate profesională și informăm în mod confidențial clientul despre calea de urmat. Când speța urmează să se soluționeze prin proces o înaintăm instanței de judecată sau organelor de urmărire penală, apoi ne prezentăm la fiecare termen, conform mandatului încredințat. Ajunși în instanță pledăm cu demnitate în favoarea dumneavoastră față de judecători și de părțile din proces și depunem concluzii scrise ori de câte ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta ori instanța de judecată dispune în acest sens.