1) Descriere

Consultațiile juridice pot fi acordate în scris sau verbal în domenii de interes pentru client, precum: redactarea și/sau furnizarea către client, prin orice mijloace, după caz, a opiniilor juridice și informațiilor cu privire la problematica solicitată a fi analizată, elaborarea de opinii legale,  elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, convenții, statute etc.) și asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea, elaborarea proiectelor de acte normative, participarea în calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, în condițiile legii, orice alte consultații în domeniul juridic.

Avocatul desemnat poate întocmi și formula în numele și/sau în interesul clientului cereri, notificări, memorii sau petiții către autorități, instituții și alte persoane, în scopul ocrotirii și apărării drepturilor și intereselor legitime ale acestuia.

În această etapă vom clasifica acțiunea dvs. în proces civil, proces administrativ ori proces penal cu îndrumarea către secțiunea de Asistență și Reprezentare.

Pentru lămurirea situației vă este necesară o audiență? Avocatul colaborator desemnat vă oferă înțelegerea situației și cele mai utile sfaturi. Completează formularul și selectează opțiunea audiență cu data și ora dorite.

  1. A) CONSULTAȚII ȘI CERERI JURIDICE ÎN MATERIE CIVILĂ Existență buton (deschide),după apăsare apare un formular, prevăzut cu date de contact, încărcare fișiere, selectare acțiune specifică din TABELUL 1 (vezi mai jos) împreuna cu tariful adițional și deschidere plată

B) CONSULTAȚII ȘI CERERI JURIDICE ÎN MATERIE PENALĂ

1.1. Consultație juridică/studiere dosar în materie penala

660 lei;

1.2. Consultație juridică acordată la grefă/vorbitor

330 lei;

1.3. Formularea unui act de sesizare, fără a calcula și constituirea de parte civila

660 lei;

1.4. Formularea constituirii de parte civilă

Lipsește plata, dar odată cu deschiderea fișierului de plată, se va actualiza automat plata în funcție de modul de calcul stabilit sub tabel A

1.5. Formularea ocazională a unor sesizări, contestații sau cereri

660 lei;

1.6. Reprezentare în contestații privind măsurile asiguratorii pentru alți subiecți procesuali

2% din valoarea bunului indisponibilizat, dar nu mai puțin de 2.100 lei.

2.2.1. până la valoarea de 5.000 lei

660 lei;

2.2.2. între 5.001 lei şi 25.000 lei

5 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 880 lei;

2.2.3. între 25.001 lei şi 100.000 lei

4 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 1.800 lei;

2.2.4. între 100.001 lei şi 250.000 lei

3 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 4.000 lei;

2.2.5. peste 250.000 lei

2 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 7.500 lei.

2.2.6. peste 1.000.000

1 % din valoarea litigiului, dar nu mai puțin de 20.000 lei.